Bảng Xếp Hạng Nạp Tiền

Xếp Hạng Thành Viên Tổng Nạp Vị Trí
1 tua******** 282.779.000đ
2 Alo******** 77.273.200đ
3 say******** 69.362.100đ
4 lon******** 36.127.000đ
5 cun******** 34.151.500đ
6 thu******** 22.588.000đ
7 vps******** 19.101.500đ
8 036******** 15.390.700đ
9 lan******** 14.597.000đ
10 Adm******** 14.428.000đ